Актуално

Стартирана процедура по програма COSME за подпомагане интернационализацията на туристическите оператори

04 май 2016

Отворена е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: EASME/COSME/2016/007.- "Supporting the internationalisation of EU tourism operators, the promotion of trans-European tourist products and the organisation of B2B matchmaking du

Публикувана е втората покана за набиране на проектни предложения по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020, с краен срок 13 май 2016г.

05 април 2016

Публикувана е втората покана за набиране на проектни предложения по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020. Поканата ще бъде отворена в периода от 5 април до 13 май 2016 г. Допълнителна ин

Обявен е индикативен график за подаване на проектни предложения за 2016 година на програма LIFE

10 февруари 2016

Обявен е индикативен график за подаване на проектни предложения за 2016 година на програма LIFE.

Очаква се първите покани за подаване на проектни предложения да бъдат обявени през втората половина на месец май 2016 г.

 

 

Публикувана е Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020г.

16 ноември 2015

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по програмата) в сътрудничество с Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция (Национален орган по програмата) обявяват на

Публикувана е втора покана за набиране на проектни-предложения за INTERREG V-A Румъния - България

12 октомври 2015

Поканата за представяне на проектни предложения се отнася за Приоритетна ос 4 "Квалифициран и приобщаващ регион" и Приоритетна ос 5 "Ефективен регион", а отпуснатите финансови средства са в размер на 30 458 192 евро.

Публикувана е нова версия на насоките за финансиране от ЕС за туристическия сектор

02 октомври 2015

Публикувана е нова версия на насоките за финансиране от ЕС за туристическия сектор за периода 2014-2020 г.

Информацията може да бъде свалена от тук.

Страници

Subscribe to Актуално