Актуално

Публикувана е Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020г.

16 ноември 2015

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по програмата) в сътрудничество с Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция (Национален орган по програмата) обявяват на

Публикувана е втора покана за набиране на проектни-предложения за INTERREG V-A Румъния - България

12 октомври 2015

Поканата за представяне на проектни предложения се отнася за Приоритетна ос 4 "Квалифициран и приобщаващ регион" и Приоритетна ос 5 "Ефективен регион", а отпуснатите финансови средства са в размер на 30 458 192 евро.

Публикувана е нова версия на насоките за финансиране от ЕС за туристическия сектор

02 октомври 2015

Публикувана е нова версия на насоките за финансиране от ЕС за туристическия сектор за периода 2014-2020 г.

Информацията може да бъде свалена от тук.

Публикувана е първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020

25 септември 2015

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в сътрудничество със Министерството на местното самоуправление на Република Македония (Национален партниращ орган по Програмата) обя

Стартира първата процедура по ОПОС 2014-2020 с краен срок на подаване на проектни предложение август 2016 г.

11 август 2015

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ обяви първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Отворена е първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

31 май 2015

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж

Страници

Subscribe to Актуално