Актуално

ОПРЧР обявява процедура BG05M9OP001-1.019 "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността"

10 януари 2017

По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е отворена за кандидатстване процедура BG05M9OP001-1.019 "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността".

Стартира нов прием на заявки за обучения и заетост на безработни лица по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

28 ноември 2016

Агенцията по заетостта обявява прием на заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора”, която е насочена към безработни лица до 29 години включително, както и по схема „Обучения и заетост“ – за безработни лица на в

Информационен семинар по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014 -2020“

11 октомври 2016

На 8 ноември 2016 г. в град Бургас, Управляващият орган (Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния) заедно с Националния орган (Министерството на регионалното развитие и благоустройството) организ

Стартирана процедура по програма COSME за подпомагане интернационализацията на туристическите оператори

04 май 2016

Отворена е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: EASME/COSME/2016/007.- "Supporting the internationalisation of EU tourism operators, the promotion of trans-European tourist products and the organisation of B2B matchmaking du

Публикувана е втората покана за набиране на проектни предложения по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020, с краен срок 13 май 2016г.

05 април 2016

Публикувана е втората покана за набиране на проектни предложения по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020. Поканата ще бъде отворена в периода от 5 април до 13 май 2016 г. Допълнителна ин

Обявен е индикативен график за подаване на проектни предложения за 2016 година на програма LIFE

10 февруари 2016

Обявен е индикативен график за подаване на проектни предложения за 2016 година на програма LIFE.

Очаква се първите покани за подаване на проектни предложения да бъдат обявени през втората половина на месец май 2016 г.

 

 

Страници

Subscribe to Актуално