Актуално

Проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III издание“ - BG EDEN Campaign III, финансиран по програма COSME 2014-2020 г.

29 август 2018

Министерство на туризма подписа Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ GRO/SME/17/C/095 за проект European destinations of Excellence (EDEN) – Promotion 2017 – BG EDEN Campaign III (Bulgaria), („Комуникационна кампания за поп

Конкурс на тема: „Европейска столица на интелигентния туризъм 2019“

08 май 2018

Конкурс на тема: „Европейска столица на интелигентния туризъм 2019“, обявен от ЕК с краен срок за кандидатстване 30 юни 2018 г.

Близо 100 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ се предоставят за развитие на туризма в страната

30 април 2018

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. откри днес процедура по набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по пр

Страници

Subscribe to Актуално