Актуално

Отворена е първа покана за набиране на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 г.

05 април 2023

Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ обявява първи прием на проектни предложения. Поканата e отворена за двата приоритета на програмата – „Син и интелигентен регион“ и „Зелен и чист регион“.

Министерство на туризма проведе среща с представители на Община Димитровград, Република Сърбия

23 март 2023

Г-н Никола Маневски, експерт в дирекция „Програмиране и управление на проекти“, проведе среща с г-н Деян Милев, член на Общинския съвет на Община Димитровград, Република Сърбия и г-н Саша Манчев от отдел „Местно иконом

Министерство на туризма разработи Ръководство за финансиране от Европейския съюз за туристическия сектор за програмен период 2021 – 2027 г.

09 март 2023

Ръководство е подготвено с цел представителите от стратегически важния сектор Туризъм да бъдат подпомогнати в създаването на конкурентоспособни туристически продукти и услуги, като повиши тяхната информираност относно

Страници

Subscribe to Актуално