Актуално

Публикувана е нова версия на насоките за финансиране от ЕС за туристическия сектор

02 октомври 2015

Публикувана е нова версия на насоките за финансиране от ЕС за туристическия сектор за периода 2014-2020 г.

Информацията може да бъде свалена от тук.

Публикувана е първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020

25 септември 2015

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в сътрудничество със Министерството на местното самоуправление на Република Македония (Национален партниращ орган по Програмата) обя

Стартира първата процедура по ОПОС 2014-2020 с краен срок на подаване на проектни предложение август 2016 г.

11 август 2015

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ обяви първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Отворена е първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

31 май 2015

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж

Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.

26 март 2015

Първата покана за набиране на проекто-предложения за INTERREG V-A Румъния - България стартира на 26 март 2015.
Приоритетните  оси, по които може да се кандидатства са ос 1, ос 2 и ос 3.

Страници

Subscribe to Актуално