Актуално

Обявена е Втора покана по Програма Interreg - ИПП България - Македония

12 февруари 2018

 

6,9 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния район между България и Македония.

Обявена е втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция

15 януари 2018

Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция е обявена на 10.01.2018 г. с краен срок за подаване 17:00 часа българско време на 11 април 2018 г. 

Ръководства за МСП в туристическия сектор

14 юни 2017

Дунавският компетентен център (Danube Competence Center) e разработил онлайн наръчници, свързани с електронния маркетинг и работата с клиентите в туристическата индустрия.

Обявена е втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020

15 май 2017

Втора покана за набиране на проектни предложения по програма „ДУНАВ“ 2014-2020 стартира на 9 май 2017 г. с краен срок до 06 юни 2017 г. (15:00 CET). Поканата е отворена за кандидатстване по следните тематични приоритети:

Страници

Subscribe to Актуално