Актуално

Проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – III издание“ - BG EDEN Campaign III, финансиран по програма COSME 2014-2020 г.

29 август 2018

Министерство на туризма подписа Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ GRO/SME/17/C/095 за проект European destinations of Excellence (EDEN) – Promotion 2017 – BG EDEN Campaign III (Bulgaria), („Комуникационна кампания за поп

Конкурс на тема: „Европейска столица на интелигентния туризъм 2019“

08 май 2018

Конкурс на тема: „Европейска столица на интелигентния туризъм 2019“, обявен от ЕК с краен срок за кандидатстване 30 юни 2018 г.

Близо 100 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ се предоставят за развитие на туризма в страната

30 април 2018

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. откри днес процедура по набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по пр

Обявена е покана за набиране на проектни предложения за провеждане на тематични транснационални рекламни кампании на дестинация Европа в Китай

20 март 2018

Европейската туристическа комисия (ETC) обяви покана за набиране на проектни предложения за провеждане на тематични транснационални рекламни кампании на дестинация Европа в Китай.Целта на поканата е да се повиши познаваемостта на Европа като турис

Обявена е Втора покана по Програма Interreg - ИПП България - Македония

12 февруари 2018

 

6,9 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния район между България и Македония.

Обявена е втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция

15 януари 2018

Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция е обявена на 10.01.2018 г. с краен срок за подаване 17:00 часа българско време на 11 април 2018 г. 

Страници

Subscribe to Актуално