Световната туристическа организация (UNWTO) и партньори стартират електронен наръчник за подпомагане на хотелите в използването на нисък разход на енергия

19 юли 2016

Наръчникът за хотели с почни нулево ниво на използване на енергия, т.нар. Nearly-Zero Energy Hotels - neZEH), който е достъпен онлайн на адрес www.nezeh.eu оценява енергийната ефективност на хотели и предлага мерки за нейното подобряване и за увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници, с цел постигане на почти нулева консумация. Наръчникът е резултат от изпълнен тригодишен проект (2013 – 2016г.), финансиран от Европейския съюз.

neZEH наръчникът оценява енергийните характеристики на хотели чрез въпросник и идентифицира възможности за енергийна ефективност, включително и за ефективно използване на невъзобновяеми източници, като същевременно повишава информираността по темата чрез вдъхновяващи примери.

Проектът цели да подпомогне хотелите в Европа да се приведат в съответствие с изискванията за сгради с почти нулево ниво на използване на енергия, които всички държави-членки на ЕС ще са задължени да покрият до 2020 г. Една подобна сграда трябва да демонстрира високи нива на енергийна ефективност. Изискуемото почти нулево, или много ниско количеството енергия, трябва да бъдат генерирано в голяма степен от възобновяеми енергийни източници, включително и тези произведени на място или в близост.

Както бе посочено от генералния секретар на UNWTO Талеб Рифай, „тази безпрецедентна инициатива показва не само на загрижеността, но и високото ниво на ангажираност на туристическия сектор в борбата с един от глобалните проблеми на нашето съвремие: изменението на климата“.

16 хотела от 7 европейски страни (Хърватия, Франция, Гърция, Италия, Румъния, Испания и Швеция) са взели участие в проекта, като пилотни европейски neZEH хотели. Те са включени, с цел превръщането им във вдъхновяващи примери за цялата европейска хотелиерска индустрията по отношение прилагане на добри практики за постигне на почти нулево ниво на използване на енергия.

Преди старта на електронния наръчник, политическото разглеждане на нулевото използване на енергия в туристическия сектор в Европа е било подложено на обсъждане в Европейския парламент на 17 март 2016 г. Събитието, адресирано към регионалните, националните и европейските участници във взимането на политически решения, подчертава необходимостта от намаляване на законодателните пречки и  въвеждане на мерки в подкрепа насърчаване преминаването към използване  на нулева енергия и осигуряване на устойчивост и конкурентоспособност на туризма в ЕС.

Проектът neZEH е финансиран от Европейската комисия, в рамките на Европейската програма за интелигентна енергия. Той има за цел да ускори темпа на широкомащабните ремонти на хотели и превръщането им в сгради с почти нулево използване на енергия,  чрез предоставяне на технически консултации на хотелиерите и демонстриране на водещи проекти за такива сгради в европейския хотелиерски сектор.

Партньорството neZEH обхваща 10 партньора от 7 европейски страни: Технически Универтет на о. Крит – лаборатория за възобновяеми и устойчиви енергийни системи (Гърция), координатор по проекта, Световната туристическа организация (UNWTO), Мрежата от Европейски региони за устойчив и конкурентноспособен туризъм (NECSTouR),  Устойчиви иновации (Швеция), Creara Consultores S.L. (Испания), Енергиен институт Hrvoje Požar (Хърватия), Висшия институт за териториални системи за иновации (Италия), Агенция за енергийно управление и защита на околната среда в Брашов (Румъния), Федерация на Асоциациите по отопление и климатизация (Холандия), и ENERGIES 2050 (Франция).

 

Полезни връзки:

neZEH Хотели с почти нулево използване на енергия  - http://www.nezeh.eu/home/index.html 

neZEH Електронен наръчник - http://www.nezeh.eu/etoolkit/index.html 

neZEH Доклад “Хотели с почти нулево използване на енергия - към понижаване нивата на въглеродни емисии в Европейския съюз“ - http://www.nezeh.eu/assets/media/PDF/neZEH_EU_policy_paper__v2_final375.pdf 

HES Хотелски енергийни решения - http://hotelenergysolutions.net/ 

Програма за устойчиво развитие на туризма на Световната организация по туризъм - http://sdt.unwto.org/ 

Възможности за финансиране: 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon