Актуално

Средните предприятия в туристическия сектор ще могат да кандидатстват за финансиране за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по ОПИК

10 юли 2020

На 10.07.2020 г., Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВИ процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предпр

50 000 000 лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сектор „Туризъм“ по проект „Заетост за теб” на Агенцията по заетостта

01 юли 2020

На 01.07.2020 г. стартира изпълнението на проект „Заетост за теб”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна.

Страници

Subscribe to Актуално