Провеждане на 2ри форум за търсене на партньори по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014 -2020“, гр. Истанбул, Турция, 24-ти ноември 2016 г.

20 октомври 2016

Във връзка с предстоящото обявяване на първата покана за набиране на проектни предложения, Управляващият орган на Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014 -2020“ г., в сътрудничество със Съвместния технически секретариат и национални органи на страните-участнички, както и с подкрепата на проект TESIM, организира Форум за търсене на партньори, който ще се проведе на 24 ноември 2016 г. в гр. Истанбул, Турция.

Форумът на партньорство ще предостави възможност на участниците да намерят подходящи партньори при разработването на своите проекти, както и да получат полезна информация относно програмата и поканата за представяне на предложения.

Участниците във Форума за партньорство следва:

1. Да попадат в един от допустимите в програмата региони (http://blacksea-cbc.net/wp-content/uploads/2015/08/Eligible-areas.jpg)

2. Да попадат в една от категориите по-долу:

  • Местни, регионални и/или, ако е необходимо за целите на проекта, национални органи;
  • Органи, регулирани от публичното право (държавни/регионални институти, университети и образователни институции, агенции по туризъм и регионално развитие, културни и археологически асоциации/институции, природни паркове, органи, отговорни за управление на защитени територии, както и научноизследователски институти);
  • Организации с нестопанска цел, (асоциации, съюзи, фондации, частни университети, ако техния правен статут е на организация с нестопанска цел, евро региони, Европейска група за териториално сътрудничество).

Формулярът за регистрация е затворен.

Проект на дневен ред е достъпен тук.

Тъй като местата за участие за ограничени, ви препоръчваме да се регистрирате възможно най-скоро. 

опълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на Програмата.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon