Обявена покана за набиране на проектни предложения по Програма LIFE за 2016 година

02 юни 2016

 Обявена е поканата за набиране на проектни предложения по Програма LIFE за 2016 година

 

 

Calendar 2016: Traditional projects Summary Table
Grant Type Opening Date Closing Date
Climate Change Action (Mitigation, Adaptation and Climate Governance & Information)         19 May 2016 07 September 2016 at 16:00 Brussels time
Environment & Resource Efficiency   19 May 2016 12 September 2016 at 16:00 Brussels time
Nature & Biodiversity                     19 May 2016 15 September 2016 at 16:00 Brussels time
Environmental Governance & Information 19 May 2016 15 September 2016 at 16:00 Brussels time

 

Допълнителна информация, относно изискванията за кандидатстване, може да бъде намерена на следният адрес:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

Възможности за финансиране: 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon