Актуално

Проект на Указания за кандидатстване по втората схема за подкрепа на туристическия сектор за 30 млн. лв.

22 януари 2022

Министерството на туризма публикува за запознаване, Проект на Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомаг

Проект на Указания за кандидатстване по схемата за подкрепа на туристическия сектор за 30 млн. лв.

12 ноември 2021

Министерството на туризма публикува за запознаване Проект на Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Кл

Агенцията по заетостта започва консултации на бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”

20 юли 2020

През тази седмица, в дните 21 юли (вторник) и 23 юли (четвъртък) 2020 г., Агенцията по заетостта започва поредица от събития, които са част от национална информационна кампания „Новите мерки по Ва

Работодателите в сектор „Туризъм“ ще получават средства от държавата за запазване на заетостта и след 30 юни по марката 60/40

15 юли 2020

На 01.07.2020 г., Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на средства на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите след периода на извънредното положение и извънредната епидемич

Средните предприятия в туристическия сектор ще могат да кандидатстват за финансиране за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по ОПИК

10 юли 2020

На 10.07.2020 г., Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВИ процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предпр

50 000 000 лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сектор „Туризъм“ по проект „Заетост за теб” на Агенцията по заетостта

01 юли 2020

На 01.07.2020 г. стартира изпълнението на проект „Заетост за теб”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна.

Страници

Subscribe to Актуално