Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020

22 декември 2015

Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020.

Приемат се проектни предложения по следните два приоритета:

1. Предприемачество и иновации

2. Околна среда

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 26 април 2016 година.

Повече информация относно начина на кандидатстване, както и пакета с документи, може да бъде намерена на следният адрес:

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon