Публикувана е втора покана за набиране на проектни-предложения за INTERREG V-A Румъния - България

12 октомври 2015

Поканата за представяне на проектни предложения се отнася за Приоритетна ос 4 "Квалифициран и приобщаващ регион" и Приоритетна ос 5 "Ефективен регион", а отпуснатите финансови средства са в размер на 30 458 192 евро.
Проектите могат да се подават или изпращат по пощата в централния офис на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България (Съвместен секретариат)
Крайният срок е: 15 март, 2016 (16.00ч).

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon