Стартирана процедура по програма COSME за подпомагане интернационализацията на туристическите оператори

04 май 2016

Отворена е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: EASME/COSME/2016/007.- "Supporting the internationalisation of EU tourism operators, the promotion of trans-European tourist products and the organisation of B2B matchmaking during international fairs" . Крайният срок за приемане на оферти е 31 май 2016г.

За допълнителна информация, относно условията за кандидатстване, бихте могли да намерите на следният интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1447  

Общата цел на тази процедура е да допринесе за увеличаване на туристическите потоци от големите международни пазари (Китай, Индия, Азия, Северна и Южна Америка) към Европейския съюз. Това ще бъде организирано, чрез провеждането на 10 (десет) B2B срещи между туроператори от ЕС и туроператори извън ЕС и по-специално малки и средни предприятия (МСП) по време на големите туристически изложения. B2B срещите имат за цел да подкрепят бизснеса и по-конкретно МСП, чрез намиране на партньори за предлагане на продукти и услиги на горепосочените международни пазари.

 

Възможности за финансиране: 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon