Публикувана е покана за набиране на проектни предложения "Повишаване качеството на работните места, чиракуването и стажуването в туристическия сектор в цяла Европа"

06 април 2016

На сайта на Европейската комисия е публикувана покана за набиране на проектни предложения "Повишаване качеството на работните места, чиракуването и стажуването в туристическия сектор в цяла Европа", с краен срок за подаване на предложенията - 09.06.2016г. (17:00 часа, брюкселско време).

Общата цел на настоящата покана е да се улесни навлизането на високо качество на работните места, чиракуването и стажуването в туристическия сектор в целия ЕС, с особен акцент върху малките и средните предприятия. 

Допустими кандидати са организации, установени в една от 28-те страни на ЕС (държави-членки на ЕС). Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, възлиза на 500,000 евро, а максималната продължителност е 18 месеца.

Повече информация относно насоките и формулярa за кандидатстване, бихте могли да намерите на следният интернет адрес: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?it...

 

 

Възможности за финансиране: 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon