Публикувана е втората покана за набиране на проектни предложения по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020, с краен срок 13 май 2016г.

05 април 2016

Публикувана е втората покана за набиране на проектни предложения по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020. Поканата ще бъде отворена в периода от 5 април до 13 май 2016 г. Допълнителна информация относно програмата за сътрудничество и изискванията за разработване на проектните предложениябаза данни за проектни идеи и търсене на потенциални партньори, форма за подпомагане на кандидатите във втората покана (Assistance to applicants for second call) и списък на управляващите органи на програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места“ и на институции, отговорни за изпълнението на политики, съответстващи на идентифицираните по програмата теми за сътрудничество, които може да издават писма за подкрепа на българските партньори може да намерите на електронната страница на програмата.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon