Списък на одобрените предприятията за финансиране по схема за държавна помощ за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19

15 април 2022

Министерството на туризма публикува списък на одобрените за финансиране 119 заявления по Схема BG-176789478-2021-07 – Предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19 на обща стойност 6 млн. лв.

Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на COVID-19. Кандидатстването за получаването на помощ се осъществи в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) в периода 04.02.2022 г. - 11.02.2022 г.

Безвъзмездните средства се предоставят еднократно на предприятията, които извършват туроператорска дейност и следва да се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.

Файлове: 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon