Министерство на туризма проведе среща с представители на Община Димитровград, Република Сърбия

23 март 2023

Г-н Никола Маневски, експерт в дирекция „Програмиране и управление на проекти“, проведе среща с г-н Деян Милев, член на Общинския съвет на Община Димитровград, Република Сърбия и г-н Саша Манчев от отдел „Местно икономическо развитие“ на Община Димитровград. Срещата се проведе на 23 март 2023 г. в Министерство на туризма на Република България.

Обсъдени бяха разработването на общи интегрирани туристически продукти и услуги. „Двете страни имат отлични взаимоотношения, които могат да бъдат пренесени в партньорство по трансгранични проекти в сферата на екологичния, кулинарния, спортния и културен туризъм, както и в дигитализацията на сектора“ заяви г-н Маневски.

Като доказателство за развитието на двустранния туризъм, г-н Милев посочи значителното увеличение на туристопотока след отпадането на ограниченията, въведени по време на пандемията от COVID-19.

Представителите на Министерството на туризма и Община Димитровград изразиха своята взаимна готовност за бъдещо сътрудничество по трансгранични проекти.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. по Програмата „Интеррег VI-А ИПП България – Сърбия“ 2021-2027 г. може да бъде достъпена чрез следния линк:

http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/2020-news/indikativna-godishna-rabotna-programa-za-2023-g

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon