Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за малките и средните предприятия (EISMEA) публикува покана за набиране на проектни предложения „Център за компетентност на ЕС в подкрепа на управлението на данни в туристическите дестинации"

09 март 2023

Поканата за набиране на проектни предложения има за цел да допринесе за създаването и функционирането на център за компетентност (център на знания), който ще подкрепи и разшири възприемането на управлението от данни в подкрепа на туристическите дестинации в целия ЕС.

 

Специфичните цели на поканата са:

  • Предоставяне на насоки и информация, свързани с управлението на данни, както и бизнес разузнаване за това как да бъдат използвани и прилагани тези данни при разработването на стратегии и политики.
  • Подкрепа на туристическите дестинации в разработването на данни с дългосрочна перспектива, в съответствие с приоритетите на политиките на  ЕС и работата, извършена от регионалните и националните статистически служби, в тясно сътрудничество с Евростат.
  • Установяване на трансгранично/транснационално сътрудничество между съответните организации и участници и подкрепа за създаването и трансфер на знания и най-добри практики в управлението и споделянето на данни.

 

Общият размер на средствата по настоящата покана е 3 млн. евро, като ще бъде избрано само едно проектно предложение.

Крайният срок за електронно подаване на проектни предложения е 26 април 2023 г. 17:00 часа (Централно европейско лятно време- CEST).

 

Подробна информация може да получите на следния интернет адрес:

https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/eu-competence-centre-support-data-management-tourism-destinations_en#documents

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon