Министерство на туризма разработи Ръководство за финансиране от Европейския съюз за туристическия сектор за програмен период 2021 – 2027 г.

09 март 2023

Ръководство е подготвено с цел представителите от стратегически важния сектор Туризъм да бъдат подпомогнати в създаването на конкурентоспособни туристически продукти и услуги, като повиши тяхната информираност относно възможностите за
финансиране чрез използване на средства от европейските фондове и програми.

Ръководството е съобразено с условия за финансиране, настъпили след одобряването на европейската многогодишна финансова рамка за 2021 – 2027 г., както и със спецификите на отделните финансирани от Европейския съюз програми за плановия период.
Документът ще бъде периодично актуализиран от страна на Министерството на туризма.

Ръководството може да бъде изтеглено от ТУК.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon