Проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“

Основната цел на настоящата процедура е да доведе до подобряване на бизнес-средата, в която оперират туристическите предприятия посредством предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма и по-конкретно на капацитета им за растеж в рамките на регионалните, националния и международния пазари.

Информация в ИСУН 2020.

Публикации

Дата Заглавие
27.07.2021 Днес бяха сключени договори с избраните изпълнители по 4–те обособени позиции по схемата за подпомагане на екскурзоводите
09.07.2021 3 млн. лева в помощ на екскурзоводите чрез осигуряване на заетост
18.06.2021 Маркетингови стратегии на туристическите райони, разработени по ОП "Иновации и конкурентоспособност"2014-2020
09.02.2021 Министерството на туризма обявява обществена поръчка за насърчаване на заетостта на екскурзоводите и планинските водачи
14.11.2018 Информационна среща за учредяване на Организация за управление на Туристически район „София“
01.11.2018 Информационен ден на 30.10.2018 г. в гр. Русе
16.10.2018 Информационен ден на 10.10.2018 г. в гр. Благоевград
16.10.2018 Среща по учредяването на Организация за управление на Старопланински туристически район
25.09.2018 Учредително събрание на Организация за управление на Тракийски туристически район
20.09.2018 Информационен ден по проект № BG16RFOP002-2.010-0002, на 10.10.2018 г. в гр. Благоевград
22.08.2018 Среща за създаване на учредителен комитет на Организация за управление на туристически район „Долина на розите“ в гр.Казанлък
22.08.2018 Дискусионен форум за развитието на туризма на 19.07.2018 г. в община Куклен
22.08.2018 Годишно Общо събрание на Организация за управление на туристически район „Родопи“ – Смолян на 29.06.2018 г.
25.05.2018 Министерство на туризма започва изпълнението на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“
25.05.2018 Обща информация за проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“
25.05.2018 Министерство на туризма изпълнява проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“
25.05.2018 Министерство на туризма изпълнява проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“
13.04.2017 Министерството на туризма ще подпомага създаването и функционирането на организациите за управление на туристическите райони и МСП в областта на туризма