Годишно Общо събрание на Организация за управление на туристически район „Родопи“ – Смолян на 29.06.2018 г.

22 август 2018

На 29.06.2018 г. в гр. Чепеларе се редовно годишно Общо събрание на Организация за управление на туристически район „Родопи“ – Смолян, на което беше представен проект BG16RFOP002-2.010-0002 /23.05.2018 г. „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. .

Повече информация и снимки можете да откриете на следния линк: http://chepelare.org/?page=pages&id=3017

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon