Среща за създаване на учредителен комитет на Организация за управление на туристически район „Долина на розите“ в гр.Казанлък

22 август 2018

На 15.08.2018 г. в гр. Казанлък се проведе среща за създаване на учредителен комитет на Организация за управление на туристически район „Долина на розите“, на която беше представен проект BG16RFOP002-2.010-0002 /23.05.2018 г. „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Повече информация и снимки можете да откриете на следните линкове:

https://www.kazanlak.bg/page-8257.html 

http://www.sz.government.bg/oblastniyat-upravitel-gergana-mikova-prisastva-na-uchredyavaneto-na-komiteta-po-sazdavane-na-turisticheski-rajon-dolinata-na-rozite

http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2127:2018-08-03-12-18-17&catid=20:2012-02-06-21-11-02&Itemid=13

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon