Информационна среща за учредяване на Организация за управление на Туристически район „София“

14 ноември 2018

На 16.11.2018 г. /петък/ от 10.00 часа в Регионален исторически музей София, ще се проведе информационна среща за учредяване на Организация за управление на Туристически район „София“.

На срещата ще бъде представен проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с бенефициент Министерство на туризма. Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.

Поканени за участие са всички заинтересовани страни.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon