Двустранни международни договори в туризма - Европа

01.12.2014
Дър-
жава
Договор Одобрява-
не от МС
Дата и място на подписване Утвържда-
ване от МС
Влязъл в сила
Австрия Спогодба за сътрудничество в областта на туризма с федералното правителство на Австрия   22.02.1972г. вг.. Виена ДВ. бр. 50 / 1972г. 23.04.1972г.
Албания

Договор за сътрудничество в областта на туризма между Правителството на Република България и Република Албания

Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма и околната среда на Република Албания за сътрудничество в областта на туризма

Решение
№66 от 11.08.1994г.

 

 

 

28.04.1995г. вг.. София

 

 

16.10.2020 г. в гр. София

 

Решение №481 от 05.07.1999г.

 

 

 

 

12.07.1999г.

 

 

16.10.2020 г.

 

Белгия Спогодба между Република България и Кралство Белгия за сътрудничество в областта на туризма Решение
№1776 / 11.05.1972г.
28.10.1971г. вг.. Брюксел ДВ. бр. 61 / 1972г. 05.07.1972г.
Грузия Договор между Правителството на Република България и Правителството наг.узия за сътрудничество в областта на туризма Решение
№ 87 от 8.12.1997г.
15.12.1997г. вг.. София Решение №265 от 04.06.1998г. 27.08.1998г.
Гърция

Договор за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България и правителството на Републикаг.рция

 

Съвместно изявление на министрите на туризма на Република Гърция и Република България по случай Четвърти гръцко-български съвет за сътрудничество на високо равнище

План за действие в областта на туризма, но той би трябвало да си е там, само да му сменим срока на валидност 2020 - 2022

Решение
№ 27 от 15.06.1998г.,
ДВ. бр. 12/
09.02.2001г.

 

 

 

 

 

 

 

14.05.1999г. вг.. Атина

 

 

26.02.2020 г., гр. Александруполис, Гърция

 

31.01.2020 г. в гр. София

 

 

Решение №586 от 01.09.1999г.

 

 

 

 

 

 

02.01.2001г.

 

 

 

 

 

 

 

Германия Споразумение за посредничество за срочна трудова заетост в областта на хотелиерството и ресторантьорството във ФРг.рмания   15.09.1999г.    
Испания Спогодба между Република България и Кралство Испания за сътрудничество в областта на туризма Решение
№ 77 от 13.10.1997г.
21.07.1998г. вг.. София Решение №712 от 28.12.1998г. 09.07.1999г.
Италия Спогодба за сътрудничество в областта на туризма с Република Италия ДВ. бр. 54 / 1972г. 4.12.1970г. вг.. София Ратифици-
рана с указ №339 / 04.03.1971г.
03.06.1972г.
Кипър Договор за сътрудничество в областта на туризма между Правителството на Република България и Правителството на Република Кипър Решение
№ 91 от 17.11.1994г.
29.06.1995г. вг.. Никозия Решение №252 от 27.05.1998г. 03.07.1998г.
Литва Договор за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България и правителството на Република Литва Решение
№ 16 от 08.04.1999г.,
ДВ. бр. 11/
04.02.2011г.
18.03.2009г. вг.. Вилнюс №148 / 13.03.2009г. 14.12.2010г.
Македония Договор за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България и Правителството на Република Македония Решение
№ 20 от 11.05.2000г.
15.05.2000г. вг.. Скопие Решение №349 от 17.05.2001г. 07.04.2002г.
Малта Споразумение между Държавния комитет по туризма и Министерство на туризма на Малта за сътрудничество в областта на туризма Решение
№ 35 от 29.07.1999г.
9.11.1982г. вг.. Валета   НН
Норве-
гия
Спогодба в областта на туризма   21.08.1981г. вг.. Осло   21.08.1981г.
Полша

Спогодба за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Народна Република България и правителството на Полската Народна Република

 

 

Mеморандум за разбирателство в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономическото развитие и технологиите на Република Полша

Разпореж-
дане на МС 237/
24.06.1969г.
Текст – сб. договори на ООН, т. 759, с. 241, номер 10888

 

Одобрен с Решение № 675 от 17 септември 2021 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването. 

 

10.01.1969г. вг.. София

 

 

24 септември 2021 г. в гр. Познан, Полша

 

12.07.1969г.

 

 

 

24 септември 2021 г.

 

Порту-
галия
Договор за сътрудничество в областта на туризма между Правителството на Република България и Правителството на Португалската Република   30.03.1999г. Решение №600 от 11.09.2000г. 23.06.2003г.
Румъния Договор за сътрудничество в областта на туризма между Правителството на Република България и Правителството на Румъния   10.11.1998г. вг.. Букурещ Решение №477 от 02.07.1999г. 16.07.1999г.
Сан Марино Договор за сътрудничество в областта на туризма между Правителството на Република България и Правителството на Република Сан Марино       19.05.2009г.
Сърбия

Спогодба между Правителството на Република България и съюзното правителство на Съюзна Република Югославия за сътрудничество в областта на туризма

Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на Република България и Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите на Република Сърбия

 

 

17.12.1997г. в Калотина

 

21.02.2019 в гр. Белград

 

 

 

 

05.02.1999г.

 

 

 

 

 

Словакия Договор между Правителството на Република България и Правителството на Словашката Република за сътрудничество в областта на туризма   03.12.1997г. вг.. Братислава Решение №293 / от 17.06.1998г. 23.06.1998г.
Словения Договор за сътрудничество в областта на туризма между Правителството на Република България и Правителството на Република Словения Решение
№13 30.03.1998г.
     
Турция Договор между Правителството на Република България и Правителството на Република Турция за сътрудничество в областта на туризма Решение
№50 от 16.06.1997г.
28.07.1997г. вг.. Анкара Решение № 404от 12.08.1998г. 19.08.1998г.
Турция и Румъния Договор за сътрудничество в областта на туризма с република Турция и Румъния Решение
№9 от 4.03.1999г.
11.03.1999г. вг.. Синая Решение №548 от 30.07.1999г.  
Финлан-
дия
Спогодба между Правителството на Народна Република България и правителството на Република Финландия за сътрудничество в областта на туризма   12.08.1974г. вг.. Варна Разпореж-
дане на МС №172 / 27.08.1974г.
14.08.1975г.
Франция Спогодба между правителството на Народна Република България и правителството на Република Франция за сътрудничество в областта на туризма.   14.05.1971г. вг.. София   14.05.1971г.
Хърват-
ска

Договор между Правителството на Република България и Правителството на Република Хърватска за сътрудничество в областта на туризма

Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма и спорта на Република Хърватия за разширяване на сътрудничеството в областта на туризма

 

 

25.06.1996г. вг.. Загреб

 

08.10.2020 г. в гр. Загреб

 

Решение №673 от 11.12.1998г.

 

 

 

25.01.1999г.

 

 

08.10.2020 г.

 

 

Черна гора Спогодба за сътрудничество в областта на туризма       17.12.1997г.
Чехия Договор за сътрудничество в областта на туризма между Правителството на Република България и Правителството на Чешката Република   19.05.2008г. вг.. Прага   19.05.2008г.