Организация за икономическо сътрудничество и развитие

08 август 2019

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ

 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е международна икономическа организация, възприемаща принципите на пазарната икономика, с цел да допринесе за развитието на световната търговия и икономическия просперитет по света.

В нея понастоящем членуват 37 държави, като последната приeта страна е Колумбия, поканена да се присъедини през лятото на 2018 г.

България е кандидат за членство в организацията, като това ще бъде факт при успешно преминаване на процедурите по присъединяване, включващи и цялостен преглед на българската икономика.

Партньорството на Министерството на туризма с ОИСР се изразява в две основни направления:

Първото се изразява в предоставяне на информация за доклада . Неговата последна версия е за 2018 г., следващото издание е планирано за 2020 г. Документът се спира на статистически данни за туризма на всички държави, които ги предоставят, а не само за членките на ОИСР, както и разглежда политиките за развитие на сектора.

Вторият аспект на сътрудничество е участието в сесиите на Комитета по туризъм към Организацията.

Комитетът по туризъм проучва състоянието и тенденциите в  областта на туризма с помощта на Работната група по статистиките на туризма. Анализира големите тенденции като демографията, изменението на климата и глобализацията, както и инвестиционните тенденции в областта на туризма, за по-добре планирани и по-ефективни държавни политики в сектора. Комитетът изгражда нови данни за стойността на търговията с туристически услуги с помощта на Световната търговска организация, за да оцени добавената стойност на неговия обмен и да го сравни с останалата част на икономиката. Той организира и Световния форум по статистика на туризма, управляван заедно с Евростат – статистическата служба на Европейската комисия, който осигурява платформа за обмен на мнения и опит.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon