Брекзит

08 август 2019

Брекзит или ЕС-27

Считано от 1 февруари 2020 г. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия вече не е член на Европейския съюз.

Излизането на Обединеното кралство (ОК) от ЕС се регламентира със „Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия“.

До 31 декември 2020 г. тече преходен период, в рамките на който се запазва европейското законодателство в контекста на свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали между ОК и ЕС.

В рамките на преходния период Европейският съюз и Великобритания следва да договорят бъдещите си отношения, включително и да сключат търговско споразумение.

Какво означава Брекзит за туристическия сектор в рамките на преходния период до 31 декември 2020 г.?

Съгласно Споразумението за оттегляне на Великобритания от ЕС в рамките на преходния период няма да настъпят съществени правни изменения за туристическия сектор, тъй като британската страна ще спазва сегашните норми на правото на ЕС.

В рамките преходния период (до 31.12.2020 г.), се запазват досегашните условия за упражняване на дейността на туроператор и туристически агенти и за признаването на придобита квалификация за упражняване на професиите „екскурзовод“ и „планински водач“ от ЕС и Великобритания, съгласно европейското законодателство и  националното законодателство на държавите членки в областта на туризма и търговските отношения.

 

Какво означава Брекзит за туристическия сектор след преходния период?

Цялостните параметри за бъдещите отношения все още не са договорени от двете страни. Република България и Обединеното кралство са изразили своите позиции за туристически посещения до 90 дни да не бъдат изисквани визи. На ниво ЕС беше приет Регламент (ЕС) 2019/59, според който за британските граждани няма да бъдат въвеждани визи при посещения в ЕС за 90 дни в рамките на 180 дни в годината. Британската страна прие също ангажимент да не въвежда визи за краткосрочно пребиваване до шест месеца за гражданите на ЕС с цел бизнес или туризъм. След края на преходния период Британската страна възнамерява пътуването до Обединеното кралство да се извършва с паспорти.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon