Европейската туристическа комисия

04.12.2014

ЕВРОПЕЙСКА ТУРИСТИЧЕСКА КОМИСИЯ

Европейската туристическа комисия (ЕТК) е организация с нестопанска цел със седалище в Брюксел, създадена през 1948 г.   В нея членуват 33 национални туристически организации от 32 страни в Европа. Основната дейност на ЕТК е да рекламира и стимулира туризма в Европа като цяло и в частност във всяка отделна страна. Организацията предлага на своите членове две форми на членство  - пълноправно и асоциирано, като подпомага обмяната на опит и сътрудничеството между тях и предоставя актуални туристически данни.  Сайтът, чрез който се рекламира европейският туризъм е www.visiteurope.com.
Република България е член на ЕТК от 1993 г.

Структурата на организацията включва Изпълнително бюро (Executive Unit), Борд на директорите (Board of Directors), Група за изследване на пазара (Market Intelligence Group) и Маркетингова група (Marketing Group).
ЕТК оперира в Европа и на 4 основни презокеански пазара – Бразилия, Канада, Китай и САЩ. Те са обединени в т.нар. Оперативни група (ЕТС Operations Group) и се ръководят от избран председател. Основното им задължение е съставянето на ежегодна програма за реклама на Европа, планирането на бюджет и осъществяването на контакти с местни индустрии.

 

За повече информация: http://www.etc-corporate.org/