Двустранни международни договори в туризма - Близък Изток и Африка

30.11.2014
Дър-
жава
Договор Одобрява-
не
от МС
Дата и
място на подписване
Утвържда-
ване
от МС
Влязъл в сила
Алжир Спогодба за сътрудничество в областта на туризма с Алжирска демократична и народна република   11.04.1964 г.  в гр. Алжир    
Египет

Договор за сътрудничество в областта на туризма между Правителството на Република България и Правителството на Арабска Република Египет

Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма на Арабска република Египет

Решение №7/ 16.02.1998 г., ДВ. бр. 72/2000 г.

Решение № 282/20.05.2019

 

15.03.1998 г. в гр. Кайро

30.05.2019 г. в община Несебър

Решение №547/ 30.07.1999 г.

 

 

27.03.2000 г.

30.05.2019 г.

Замбия Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Република Замбия за сътрудничество в областта на туризма   14.07.1988 г. в гр. Лусака Решение № 139 от 16.09.1988 г. 28.12.1989 г.
Израел Договор за сътрудничество в областта на туризма между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Израел 02.07.1994 г. 30.04.1998 г. в гр. София Решение №476 от 02.07.1999 г., ДВ. бр. 72/ 01.05.2000 г. 22.07.1999 г.
Индия Меморандум за разбирателство между Mинистерство на туризма на Република България и Mинистерство на туризма на Република Индия за сътрудничество в областта на туризма   05.09.2018 г. в гр. София    
Ирак Спогодба за сътрудничество в областта на туризма с Република Ирак   30.08. 1967г. в гр.София Ратифицирана с Указ №176/ 07.03.1968 г.  
Иран

Меморандум за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България  и правителството Ислямска Република Иран

Изпълнителната програма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на културното наследство, туризма и занаятите на Ислямска република Иран за сътрудничество в областта на туризма за периода 2021-2024 г.

 

13.05.2008 г. в гр. Техеран

Подписана в София и Техеран на 19.07.2021 г.

ДВ. бр. 63/2008 г.

ДВ. бр. 69/2021 г.

13.05.2008 г.

 

Йордания Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за сътрудничество в областта на туризма   13.10.2019 г., гр. Аман, Йордания   13.10.2019 г.
Мароко Договор за сътрудничество в областта на туризма между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Мароко Решение №50/ 16.06.1997 г. 25.11.1998 г. в гр. Рабат Решение №538/ 28.07.2000 г. 28.07.2000 г.
Мозам-
бик
Спогодба между правителството на Народна Република България и правителството на Народна Република Мозамбик за сътрудничество в областта на туризма   13.09.1980 г в гр. Варна Решение №220/ 01.12.1980 г. 26.11.1981 г.
Сирия Договор за сътрудничество в областта на туризма между Правителството на Република България и Правителството на Сирийската Арабска република   21.05.2000 г. в гр. Дамаск Решение №189/ 27.03.2003г. 22.01.2004 г.
Судан Спогодба за сътрудничество в областта на туризма с република Судан   02.01.1969 г. в гр. Хартум    
Тунис Споразумение за сътрудничество в областта на туризма между Правителството на Република България и Правителството на Република Тунис   20.05.2010 г. в гр. София Решение №633/ 09.09.2010 г. 23.12.2010 г.
ЮАР Договор за сътрудничество в областта на туризма с Република Южна Африка Решение №20/ 21.03.1996 г. 23.12.1997 г. в гр. Претория