2017 - Международна година на устойчивия туризъм за развитие

09.03.2017

През януари Световната организация по туризъм (СОТ) обяви на официална церемония в Мадрид 2017-а за „Международна година на устойчивия туризъм за развитие“ по решение на Генералната асамблея на ООН.

Фокусът на инициативата е насочен към промяна на политиките, бизнес практиките и потребителските навици, които формират устойчивото развитие на туризма и отражението му върху редица други икономически и социални дейности. Ролята на туризма ще бъде насърчавана и популяризирана в няколко основни сфери - приобщаващ и устойчив икономически растеж; социално включване, заетост и намаляване на бедността; ефективно използване на ресурсите, опазване на околната среда и борба с климатичните промени; културни ценности, многообразие и културно наследство; взаимно разбиране, мир и сигурност.

СОТ организира и провежда инициативата в сътрудничество с правителствата, съответните организации от системата на ООН, международните и регионалните организации и други заинтересовани страни. Сектор туризъм е сред най-важните за глобалното развитие на света. Туристическата индустрия расте с ускорени темпове през последните десетилетия и се превърна в един от водещите световни социално-икономически отрасли.

България е сред най-активните партньори на СОТ. През 2016 г. държавата ни отбеляза 40-годишнината на членството си в нея и бе удостоена с честта да организира в София едно от най-мащабните й събития - Конгреса на световните цивилизации и модерния туризъм.

Страната има огромен потенциал да се утвърждава като целогодишна туристическа дестинация. Тя разполага с прекрасни природни и климатични дадености, които са предпоставка за устойчивото развитие на отрасъла. През 2016 г. тя постигна рекордни резултати в туристическите услуги.

Българското правителство работи активно за надграждането на тези постижения и превръщането на туризма в национален приоритет, който да рефлектира и върху останалите стопански сектори. Туристическата индустрия е сред структуроопределящите за динамичното и конкурентно развитие на страната и има хоризонтален и интердисциплинарен характер. Ето защо усилията на всички участници в тази сфера са насочени към целта секторът да се  превърне в национална кауза.

Само с общи усилия България може да стане по-разпознаваема като интересна и сигурна дестинация за туристите, предлагаща богато разнообразие от качествени услуги. Така те ще искат да се връщат в нея отново и отново. Не малка роля за насърчаването на този процес е масовото навлизане на дигиталните технологии, които мултиплицират туристическото обслужване.

България има много конкурентни качества като туристически маршрут, който предлага широка палитра от различни видове масов и специализиран туризъм през четирите сезона. Тя е сред най-старите държави в Европа и не е променяла името си създаването си преди повече от 1300 години. Това е родината на кирилицата, която се ползва от милиони хора по света. Най-старото обработено злато в света е открито във Варненския некропол. България е на трето място в Европа по регистрирани археологически и културни артефакти. Първият компютър е дело на българина Джон Атанасов. Страната ни е лидер в производството на най-качественото розово масло и притежава уникално фолклорно богатство. Българската народна песен „Излел е Делю хайдутин“ лети в Космоса като послание в търсенето на извънземни цивилизации.

За да популяризираме своето уникално място в глобалния туризъм, министерството изцяло промени рекламния образ за България като дестинация. Маркетинговата стратегия на страната се планира и обсъжда изпреварващо. Наложихме нова, уеднаквена визия на всички щандове, с които България се представи на близо 100 международни туристически борси през последните две години. Тази активност продължава с неотслабващи темпове и в партньорство с бизнеса, общините, неправителствените организации.

Много са още фактите, които разкриват приоритетните позиции на туризма като сектор. Създаването на самостоятелно Министерство на туризма е важна политическа оценка за значимостта на отрасъла и правителството работи за неговото по-нататъшно развитие и институционализиране.

Министерството на туризма се включва активно в инициативите по отбелязването на 2017-а като година на устойчивия туризъм за развитие, в това число с домакинство на форуми, експертни срещи, семинари и др. Едно от най-големите предизвикателства в сектора е необходимостта от работещи мерки за осигуряването на трудов ресурс за успешното и качествено развитие на туристическата индустрия.

2017 като година на устойчивото развитие на туризма има съществено значение и за предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Тази отговорна позиция е нов шанс за страната да се представи пред Европа и света като уникален туристически маршрут с огромен потенциал.