Организация за Черноморско икономическо сътрудничество

03.12.2014

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) е международна регионална икономическа организация на страните от Черноморския регион. Първоначално, тя е инициирана през 1992 г. от Република Турция, като през 1999 г. получава статут на пълноправна международна организация. Държави-членки са: Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Република Северна Македония, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна.

ЧИС подпомага и координира регионалното сътрудничество в широк спектър от области – туризъм, търговия, банково дело, комуникации, енергетика, транспорт, земеделие, здравеопазване, опазване на околната среда, борба с организираната престъпност и др.

Туризмът е една от 18 сфери на сътрудничество между държавите-членки, което се осъществява чрез работни групи. За периода 01.07.2016 г. – 30.06.2018 г. България пое отговорността да бъде страна-координатор на работна група „Сътрудничество в туризма“, след като в продължение на две години работна група не бе координирана официално от нито една държава-членка на ЧИС. По време на своя мандат страната ни работи в посока промотиране на Черноморския регион като водеща туристическа дестинация в световен мащаб, насърчаване на устойчивото развитие на туризма, разработване и имплементиране на проекти и програми в областта на морския, зимния, културния, винения и гастрономическия и спа туризъм. За мандатния период Министерството на туризма организира и проведе редица заседания на работната група и Среща на министрите с ресор туризма на страните-членки на ЧИС на 14.06.2018 г. отново във Варна. На Среща на министрите с ресор туризъм бе приета съвместна декларация на министрите на туризма, която задълбочи сътрудничеството между държавите-членки в областта на туризма и зададе насока на развитието на туризма в Черноморския регион за следващите две-три години.

Туризмът е ключов фактор за сближаване на народите и културите от Черноморския регион, а Черно море е мост между Европа и Азия. В тази връзка, България, в качеството си на координатор на работна група „Сътрудничество в туризма“ постигна значителен напредък в областта на сближаването между държавите от Черноморския регион, чрез активизирането на сътрудничеството в областта на културния, гастрономическия и винения туризъм.

За повече информация: http://www.bsec-organization.org/