Централно-европейска инициатива (ЦЕИ)

02.12.2014

Централно-европейската инициатива (ЦЕИ) включва 18 страни-членки – Албания, Австрия, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Италия, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Хърватия, Черна гора и Чешката република.

Република България е пълноправен член на ЦЕИ от 1 юни 1996 г

Приоритетните цели на Централно-европейската инициатива са развитието на сътрудничеството между страните от Централна, Югоизточна и Източна Европа, подпомагането на европейската интеграция и подготовката на страните-членки за присъединяване към ЕС. ЦЕИ насърчава и подкрепя преходните процеси в страните-членки чрез развитието на регионалното сътрудничество по въпроси от взаимен интерес.

За повече информация: http://www.ceinet.org