Министерство на туризма започва изпълнението на проект „Здравен и балнео туризъм GRO/SME/18/C/065 – Bulgaria Sanus per Aquam”

04 април 2019

Министерство на туризма стартира изпълнението на проект „Здравен и балнео туризъм GRO/SME/18/C/065 – Bulgaria Sanus per Aquam”. Проектът е одобрен за финансиране по поканата за набиране на предложения „Най-добри европейски ЕДЕН дестинации – селекция 2019“ по Програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия  (2014-2020г.) – COSME. Договарящ орган е Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към Европейската комисия.

Целта на проекта е да се изберат пет нови малко познати ЕДЕН дестинации в областта на здравния и балнео туризма в България. По този начин ще се привлече вниманието и ще се промотират нововъзникващи и малко познати български туристически дестинации, които са разработили специфичен туризъм въз основа на техните местни природни ресурси, съоръжения и инфраструктура за развитие на здравен и балнео туризъм.

Предстои да се разработи пакет документи за кандидатстване, който ще съдържа изисквания и критерии към потенциалните кандидати за избор на най-добри малко познати ЕДЕН дестинации в България за здравен и балнео туризъм. Допълнителна информация за процедурата по кандидатстване ще бъде публикувана на интернет страницата на Министерство на туризма и на интернет страницата на ЕДЕН мрежата в България - http://www.edenbulgaria.eu/. 

След оценка на подадените предложения  ще се определят петте нови ЕДЕН дестинации в областта на здравния и балнео туризъм – един победител и четири дестинации подгласници. На петте избрани дестинации ще бъде извършено професионално фото заснемане и те ще бъдат промотирани в специално изготвени брошури.

Проектът ще завърши с официална церемония по награждаване на избраните дестинации. Те ще бъдат включени в националната ЕДЕН мрежа в България  и ще станат част от европейската мрежа.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon