Продължава набирането на заявки за обучения на кадри в туризма по споразумението между Министерството на туризма и Министерството на труда и социалната политика

27 март 2019

Министерството на туризма изготви практическа информация относно начините и възможностите за заявяване на обучения по професии в туризма, част от които ще бъдат финансирани от държавния бюджет.

Това е възможно благодарение на споразумението за партньорство между Министерството на туризма и Министерството на труда и социалната политика от 20 септември 2018 г. То цели да бъде в помощ на усилията на туристическия бранш да предоставят все по-качествени туристически услуги посредством осигуряване на работна сила с необходимата квалификация.

Накратко, заявяването на обучения по линия на споразумението между МТ и МТСП се осъществява по следните начини:

∙             за обучение на безработни лица по посочена професия - работодателите подават Заявка за интерес по образец до Министерството на туризма на електронна поща  a.kaisheva@tourism.government.bg. По служебен път, информацията ще бъде предоставена на Дирекция „Бюро по труда“ като последните се свързват с работодателите за уточняване на детайли по заявката.

Важно е да се отбележи, че работодателите е необходимо да потвърдят наличие на свободни работни места по професията / професиите по исканото от тях обучение, както и че ще осигурят заетост на обучените лица.

∙             за обучение на заети лица - работодателите подават приложената Заявка за интерес до Министерството на туризма на електронна поща a.kaisheva@tourism.government.bg. По служебен път, информацията ще бъде предоставена на обучаващата организация Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ като последните се свързват с работодателите за уточняване на детайли по заявката.

Срокът на заявяване на обученията е постоянен до изчерпване на възможностите за провеждане на обучения на обучаващата организация.

Повече подробности и лица за контакт може да намерите в приложенията по-долу.

Възможности за финансиране: 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon