От 11 април 2019 г. стартира периодът за кандидатстване по проект „Здравен и балнео туризъм– Bulgaria Sanus per Aquam”

11 април 2019

От 11 април 2019 г. стартира периодът за кандидатстване по проект

„Здравен и балнео туризъм– Bulgaria Sanus per Aquam”

 

Крайният срок за подаване на документи е 30 юни 2019 г.

 

До 30 юни 2019 г. в Министерство на туризма ще се приемат документи за кандидатстване по проект „Здравен и балнео туризъм GRO/SME/18/C/065 – Bulgaria Sanus per Aquam”, с който ще се изберат пет малко познати ЕДЕН дестинации за здравен и балнео туризъм в България. До участие се допускат единствено кандидати и дестинации, отговарящи на критериите за допустимост.

Електронният пакет документи може да бъде изтеглен от списъка по-долу.

Пакетът от документи за кандидатстване съдържа:

  1. Критерии за допустимост на кандидатите;
  2. Ръководство за кандидатите;
  3. Инструкции за участие в конкурса;
  4. Процедура за оценяване на кандидатурите;
  5. Формуляр за кандидатстване. 

 

При възникнали въпроси, можете да пишете на адрес:

N.Manevski@tourism.government.bg

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon