Конкурс на тема: „Европейска столица на интелигентния туризъм 2019“

08 май 2018

Конкурс на тема: „Европейска столица на интелигентния туризъм 2019“, обявен от ЕК с краен срок за кандидатстване 30 юни 2018 г.

Европейската комисия обяви конкурс на тема: „Европейска столица на интелигентния туризъм 2019“. Награда ще получат две европейски столици, които отговорят на критериите на конкурса и покажат интелигентен, иновативен и приобщаващ подход в развитието на туризма.

Тази нова инициатива демонстрира и признава изключителни постижения на дестинациите на ЕС в четири области: устойчивост, достъпност, дигитализация, културно наследство и креативност. Освен двете столици, още 4 европейски града ще получат тематична награда за интелигентен туризъм във всяка една от изброените четири области.  

Наградените градове ще бъдат представени по време на специалната изложба на церемонията за награждаването, която ще се проведе на 7 ноември 2018 г. в Брюксел, като част от Европейския ден на туризма.

Какви са ползите?

През  2019, 2 столици ще притежават титлата „Европейска столица на интелигентния туризъм 2019“ и ще получат:

  • Експертна комуникация и подкрепа за брандинга за една година;
  • Специално създадени рекламни действия, насочени към увеличаване броя на посетителите;
  • Промоционално видео;
  • Специално изработена скулптура за центъра на града;

Кой може да кандидатства?

Конкурсът е отворен за градовете в ЕС с население над 100,000 жители. В страните от ЕС, в които нито един град няма население над 100,000 жители, може да участва най-големия по население град.

Как се кандидатства?

Кандидатства се чрез онлайн формуляр до 30 юни 2018.

Повече информация можете да намерите на: http://ec.europa.eu/growth/content/competition-launch-european-capital-smart-tourism_en

и директно на уеб сайта на инициативата: 

www.SmartTourismCapital.eu

За допълнителна информация можете да се свържете на ел. поща info@SmartTourismCapital.eu

График на конкурса:

11 април 2018: Отваряне на конкурса

30 юни 2018: Краен срок за кандидатстване

Август  2018: Обявяване на градовете финалисти

Септември 2018: Последен подбор от европейско жури

7 ноември 2018: Церемония за награждаването и изложба в Брюксел

Допълнителна информация - в прикачения файл.

Файлове: 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon