Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ от туроператорите и туристическите агенти, финансирани от ОПИК

17 февруари 2021
лого на ОПИК

Министерството на туризма публикува Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" и приложения към него.

Документите могат да бъдат намерени в приложените файлове:

 

 

Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

Приложения за отчитане

Приложения по ПМС 160

Инструкция за електронното отчитане на договорите в ИСУН

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon