Министерството на туризма публикува за предварително запознаване Условията за кандидатстване и изпълнение към ТУРОПЕРАТОРИТЕ и/или ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ

17 септември 2020

Министерството на туризма публикува за предварително запознаване условията за кандидатстване и изпълнение (и приложения към тях) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 по процедура, насочена към туроператори или туристически агенти, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10 000 000 лева.

Документите за запознаване, включват:

Условия за кандидатстване и изпълнение и Насоки за попълване на документите от страна на кандидатите по процедурата 

Приложения, които следва да се попълнят на етап кандидатстване 

Приложения, които следва да се попълнят на етап сключване на договор с одобрените кандидати 

Важно: Документите са публикувани единствено с информационна цел и на този етап не се изискват коментари, бележки и предложения по тяхното съдържание. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon