Министерството на туризма започва изпълнението на проект „Повишаване качеството на услугите на МСП в туризма чрез използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и уеб-базиран маркетинг“

08 юли 2019

Министерството на туризма започва изпълнението на проект „Повишаване качеството на услугите на МСП в туризма чрез използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и уеб-базиран маркетинг“

 

Министерството на туризма подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Повишаване качеството на услугите на МСП в туризма чрез използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и уеб-базиран маркетинг“. Той се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и е на стойност 4,6 млн. лв с продължителност 36 месеца.

С изпълнението на проекта ще се развие и актуализира съдържанието на порталния туристически сайт www.bulgariatravel.org, като ще се създаде виртуална платформа за всяка една от деветте Организации за управление на туристическите райони в страната (ОУТР).

Целта на проекта е да се подобри качеството на услугите на МСП в туризма чрез използването на информационни и комуникационни технологии и уеб базиран маркетинг. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени са насочени към провеждането на ефективна реклама в страната и чужбина на туристическите райони, съобразно тяхната специфика. Те ще бъдат промотирани чрез дигитален маркетинг и реклама в национални и международни телевизионни канали.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon