5 общини се състезават в проекта ЕДЕН за здравен и балнеотуризъм

10 септември 2019

5 общини се състезават в проекта ЕДЕН за здравен и балнеотуризъм

 

Министерството на туризма изпълнява проект „Здравен и балнео туризъм GRO/SME/18/C/065 – Bulgaria Sanus per Aquam”, финансиран по Програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия (2014 – 2020 г.) – COSME.

Целта на проекта е да се изберат пет нови малко познати ЕДЕН дестинации в България, които са разработили специфични услуги въз основа на местните природни ресурси, съоръжения и инфраструктура за развитие на здравен и балнео туризъм в  даден район.

На избраните пет дестинации ще бъде направено фотозаснемане и ще се изготвят рекламни брошури. Дестинациите ще бъдат включени в националната ЕДЕН мрежа на България и ще станат част от европейската ЕДЕН мрежа.

В рамките на срока за кандидатстване в Министерството на туризма са постъпили седем кандидатури от общински администрации. Кандидатурите са разгледани и оценени по скала с възможни пет оценки с различна тежест на критериите, съгласно утвърдена процедура за оценяване.  

Оценените с най-голям брой точки /пет общини/, изброени в азбучен ред,  са както следва: Ардино, Баните, Костенец, Самоков /дестинация с. Белчин/ и Сапарева баня.

Вторият етап от оценяването предвижда представители на екипа да направят  посещения на място на посочените дестинации. Това ще стане през мeсец септември 2019 г.

Чрез подбора на дестинации проектът EDEN („Най-добри европейски дестинации“) ефективно постига целта да привлича вниманието към ценностите, многообразието и общите характеристики на европейските туристически дестинации.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon