Агенцията по заетостта започва консултации на бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”

20 юли 2020

През тази седмица, в дните 21 юли (вторник) и 23 юли (четвъртък) 2020 г., Агенцията по заетостта започва поредица от събития, които са част от национална информационна кампания „Новите мерки по Ваша мярка” за бизнесана. Всички 107 бюра по труда в страната ще посрещнат българските работодатели  на лесно достъпно място на открито, за да отговорят на техните въпроси за новите антикризисни мерки, които предлага Агенцията. Целта е бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19.

В часовия диапазон от 9.30 часа до 16.00 часа на обявените в кампанията дни, експертите от бюрата по труда ще бъдат на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 – проект „Заетост за теб”, подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID -19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и стартиралата в сряда (15.07.2020 г.) мярка с нов дизайн 60/40.

Търсещите работа и работодателите в туристическия сектор, засегнати от кризата, ще имат възможността да получат изчерпателна информация за услугите, които предлагат бюрата по труда, заедно с различните актуални възможности за финансово подпомагане на дейността им. Така те ще бъдат максимално улеснени в избора на точната мярка и точният подход за бързо възстановяване.

Повече информация за инициативата: https://www.az.government.bg/bg/news/view/agencijata-po-zaetostta-zapochva-konsultacii-na-biznesa-ay-novite-merki-po-vasha-mjarka-au-3486/

График на събитията можете да видите тук

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon