За обществено обсъждане

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

21 март 2024

В изпълнение на Програмата за управление на Република България за периода юни, 2023 г. – декември, 2024 г. на Правителството и по-конкретно Мярка 21.1.3. е разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

11 октомври 2022

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки има за цел да отговори на необходимостта от регламентиране на възможности за възложителите по закона по-ефективно и ефикасно да осъществяват целевите си информационни ка

Проект на Правилник за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене в Република България

10 октомври 2022

Министерство на туризма публикува  за предварителна  консултация  проект на Правилник за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене в Република България.

Закон за изменение и допълнение на закона за туризма

13 септември 2021

Предложените промени в Законопроекта целят ОУТР да придобие повече самостоятелност от една типична правителствена организация и да бъде самостоятелна организация, която да си партнира с Министерството на туризма.

Министерство на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за Националния туристически регистър.

24 септември 2020

Министерство на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за Националния туристически регистър, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2019 г.

Страници

Subscribe to За обществено обсъждане