Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

11 октомври 2022

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки има за цел да отговори на необходимостта от регламентиране на възможности за възложителите по закона по-ефективно и ефикасно да осъществяват целевите си информационни кампании за запознаване на още по-широк кръг от обществеността с политиките си в областта на дейността на всеки от тях, посредством най-съвременните технологии в информационния сектор.

Предложения може да изпращате до 10.11.2022г., включително на следния електронен адрес: edoc@tourism.government.bg

 

Файлове:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Мотиви към Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Цялостна предварителна оценка на въздействието по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon