Проект на Правилник за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене в Република България

10 октомври 2022

Министерство на туризма публикува  за предварителна  консултация  проект на Правилник за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене в Република България.

Предложения може да изпращате до 21.10.2022г., включително на следния електронен адрес: s.stoykov@tourism.government.bg  

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon