ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

26 март 2021

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Предложения може да изпращате до 9 април 2021 г., включително, на следния електронен адрес: control@tourism.government.bg.

Файлове:

PDF icon Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

PDF icon Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

PDF icon Частична предварителна оценка на въздействието.

PDF icon Становище на дирекция "Модернизация на администрацията".

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon