Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет

14 април 2021

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.

Предложения може да изпращате до 28 април 2021 г., включително, на следния електронен адрес: control@tourism.government.bg.

PDF icon Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти

PDF icon Мотиви към Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти

PDF iconСправка 14.04-28.04.2021

PDF iconСправка 11.09-12.10.2020 МТ

PDF iconСправка 11.09-12.10.2020 в МРРБ

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon