Министерство на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на постановление на Министерски съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

23 септември 2020

Министерство на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на постановление на Министерски съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Предложения може да изпращате до 07 октомври 2020 г., включително, на следния електронен адрес: edoc@tourism.government.bg.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon