Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет

11 септември 2020

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.

Предложения може да изпращате до 12 октомври 2020 г., включително, на следния електронен адрес: control@tourism.government.bg.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon