Министерство на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за Националния туристически регистър.

24 септември 2020

Министерство на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за Националния туристически регистър, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 81 от 2019 г.)

 Предложения може да изпращате до 26 октомври 2020 г., включително, на следния електронен адрес: edoc@tourism.government.bg.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon