Закон за изменение и допълнение на закона за туризма

13 септември 2021

Предложените промени в Законопроекта целят ОУТР да придобие повече самостоятелност от една типична правителствена организация и да бъде самостоятелна организация, която да си партнира с Министерството на туризма. Дава се възможност ОУТР  да извършва допълнителна стопанска дейност само, ако е свързана с предмета на основните дейности по чл. 18, за която е регистрирано и да използва този приход за постигане на определените в устава цели.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon