Търгове за наем на плажове

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Минерален басейн - Юг“

29 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Минерален басейн - Юг“, находящ се в община Варна, област Варна, подробно описан

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Обзор - Централен"

29 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Обзор – централен", находящ се в община Несебър, област Бургас, подробно описан

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Каваците - Юг"

29 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Каваците-юг", находящ се в община Созопол, област Бургас, подробно описан в Акт

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Резово“

28 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Резово“, находящ се в община Царево, област Бургас, подробно описан в Акт за изк

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Русалка – Централен“

28 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Русалка – Централен“, находящ се в община Каварна, област Варна, подробно описан

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Русалка – Хелинга“

28 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Русалка – Хелинга“, находящ се в община Каварна, област Варна, подробно описан в

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Русалка – Малък плаж“

28 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Русалка – Малък плаж“, находящ се в община Каварна, област Варна, подробно описа

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Русалка – Каяк“

28 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Русалка – Каяк“, находящ се в община Каварна, област Варна, подробно описан в Ак

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Русалка – Голям плаж“

28 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Русалка – Голям плаж“, находящ се в община Каварна, област Варна, подробно описа

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Романтика“

27 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Романтика“, находящ се в община Аврен, област Варна, подробно описан в Акт за из

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Къмпинг – Нестинарка“

27 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Къмпинг – Нестинарка“, находящ се в община Царево, област Бургас, подробно описа

Страници

Subscribe to Търгове за наем на плажове