Търгове за наем на плажове

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Градина-Централен - част 2“

27 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Градина-Централен - част 2“ находящ се в община Созопол, област Бургас, подробно

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Градина-Централен - част 1“

27 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Градина-Централен - част 1“ находящ се в община Созопол, област Бургас, подробно

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Лозенец"

27 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ oобявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Лозенец", находящ се в община Царево, област Бургас, подробно описан в Акт за и

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Къмпинг градина“

26 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Къмпинг градина“ находящ се в община Созопол, област Бургас, подробно описан в А

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Кранево – международен детски лагер“

26 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Кранево – международен детски лагер“, находящ се в община Балчик, област Добрич,

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Камчия – Север 3“

26 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Камчия – Север 3“, находящ се в община Аврен, област Варна, подробно описан в Ак

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Бяла – централен 5“

26 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Бяла – централен 5“, находящ се в община Бяла, област Варна, подробно описан в А

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Кабакум – юг – част 1"

25 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Кабакум – юг – част 1", находящ се в община Варна, област Варна, подробно описан

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Кабакум – Север" - част 1

25 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ част от морски плаж „Кабакум – Север" - част 1, а именно: морски плаж „Кабакум – Север 2“, находящ се в

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Бяла-юг"

25 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Бяла-юг", находящ се в община Бяла, област Варна, подробно описан в Акт за изклю

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Аспарухово"

25 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Аспарухово", находящ се в община Варна, област Варна, подробно описан в Акт за и

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Шкорпиловци - юг”

25 април 2016

Министерството на туризма /МТ/ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ част от морски плаж, а именно: „Шкорпиловци - юг”, находящ се в община Долни чифлик, област Варна, подро

Страници

Subscribe to Търгове за наем на плажове